Lid worden

Kennismaken met scoutinggroep Traianus is altijd mogelijk, ieder kind kan 4 opkomsten geheel vrijblijvend komen kijken en proeven. Wij zijn er van overtuigd dat uw kind scouting als een leuke, gezellige en actieve vrijetijdsbesteding zal waarderen. Na de 4 proefopkomsten ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Dit formulier kan ingeleverd worden bij de leiding van de speltak waar uw kind lid van wil worden. Vanaf dit moment gaat u ook contributie betalen.

De leiding van de speltakken bestaat vooral uit oudere scoutingleden, die in de spirit van scouting uw kinderen zullen gaan (bege)leiden en helpen om er een leuke, uitdagende en leerzame opkomst van te maken. Scouting Nederland zorgt ervoor dat de leiders deskundig en goed getraind zijn via het aanbod van cursussen en certificaten.

Contributie
De contributie bedraagt momenteel EUR 10,- per maand en is exclusief inschrijfgeld van EUR 30 en de exclusief de bijdrage voor het zomerkamp.
U ontvangt geen acceptgiro van de penningmeester, maar u wordt verzocht zelf de contributie vooraf over te maken naar:
IBAN: NL92INGB0003266100 t.n.v. Scouting Traianus Nijmegen. Geeft u daarbij als omschrijving van de transactie de voornaam, achternaam en geboortedatum van uw kind op en de periode waarvoor u de contributie betaalt.

U dient dus zelf zorg te dragen voor een juiste en tijdige betaling van de contributie. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, de teveel betaalde contributie krijgt u uiteraard teruggestort.